Bình Lọc Khí – Khử Khuẩn Cầm Tay A500 (APS-500)

970.000