Bình Lọc Khí – Khử Khuẩn Cầm Tay A600 (APS-600)

1.250.000